ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง พ.ศ.2558

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/08/ข้อบัญญัติตำบล.pdf

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/08/ข้อบัญญัติตำบล2.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์