ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง พ.ศ.2558

ข้ามไปยังทูลบาร์