ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2018/11/1537840833.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-พ.ศ.2562.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์