ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่องการประเมินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์