ข่าวประชาสัมพันธ์คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้อง13กันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด – 19 ประจำวันที่ 8-13กันยายน2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์