ข่าวประชาสัมพันธ์คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ประจำวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์