ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการมอบอำนาจชองนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ปี 2561

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/08/ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์