กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันดอนฮอม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2021/03/จิตอาสา-ศูนย์เด็กหมู่ที่-9.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์