กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันดอนฮอม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ข้ามไปยังทูลบาร์