กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดย ร่วมกันทาสีเครื่องเล่นให้กับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันดอนฮอม หมู่ที่ 9

ข้ามไปยังทูลบาร์