กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดย ร่วมกันทาสีเครื่องเล่นให้กับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันดอนฮอม หมู่ที่ 9

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2021/03/จิตอาสา-ศูนย์เด็กหมู่ที่-9-1.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์