กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ข้ามไปยังทูลบาร์