กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/จิตอาสาพัฒนาหมู่6.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์