การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/06/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล-บป-62.pdf

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์